24 november, 2011

Ny webbsida uppmanar till global dialog om vår framtid

Förberedelserna inför Rio+20, FN:s utvecklingskonferens som hålls i Rio de Janeiro nästa år, är nu i full gång. Bland annat uppmanas den som vill göra sin röst hörd att, via webbsidan futurewewant.org, bidra med tips samt delta i en global diskussion om vår framtid.

Under konferensen samlas världens ledare kring frågor som rör hållbar utveckling, ökad säkerhet, förbättrade livsvillkor och minskad fattigdom.

Tanken med webbsidan, som lanserades denna vecka, är att erbjuda  människor runt om i världen en möjlighet att dela med sig av tankar och idéer kring utvecklingen i världen.

Utifrån det material som kommer in förbereds sedan en utställning som kommer att visas i samband med utvecklingskonferensen i Rio de Janeiro i juni nästa år. Utställningen kommer därefter att turnera runt om i världen.

Hur ser du på framtiden?
Har du idéer eller tankar kring utvecklingen i världen så kan du dela med dig av dessa på futurewewant.org

Taggar: , , , , , , ,

Sök bland nyheter