I en liten bergsby i Anderna i Peru har effektivare spisar bidragit till att fattiga människor kunnat minska såväl hälsoproblemen som utsläpp av växthusgaser. Foto: Musuk Nolte/UNDP.

12 juli, 2012

Nya spisar ger bättre miljö och hälsa

I en liten bergsby i Anderna i Peru har lokala myndigheter, med stöd från UNDP, bidragit till att fattiga människor fått tillgång till effektivare spisar. Det har medfört att såväl hälsoproblem som utsläpp av växthusgaser minskat kraftigt. Tidigare spenderade 48-åriga Pilar Valladolid timmar på att samla ved för att klara familjens matlagning. Till sin hjälp hade hon sin åttaåriga dotter – precis på samma sätt som Pilar fick hjälpa sin mamma att samla ved när hon var barn.

Familjen lever i en liten bergsby i Anderna där fattigdomen är utbredd.

Traditionella vedspisar har varit regel snarare än undantag och familjerna äter, sover och umgås i de små lerhusens enda rum.

Men traditionella spisar är inte speciellt effektiva – det går åt mycket ved och eftersom spisarna inte är utrustade med skorsten stannar det mesta av röken inomhus.

Genom ett FN-stött projekt har Pilar och hennes familj nu fått en ny, mer effektiv, spis.

Den ger samma effekt och värme med bara hälften så mycket ved vilket gör att både utsläppen av växthusgaser och hälsoproblemen har minskat kraftigt.

Dessutom sparar familjen massor av tid som annars skulle ha lagts på att hämta ved – tid som istället kan läggas på läxläsning eller inkomstgenererande verksamhet.

Programmet drivs av de lokala myndigheterna med stöd av UNDP och man beräknar att det bidragit till att koldioxidutsläppen hittills minskat med över 40 000 ton per år bara i Pilars hemtrakter.

Familjerna får också hjälp att sälja sina utsläppsrätter vilket bidrar till att göra projektet långsiktigt hållbart.

FAKTA OM UNDP:S POJEKT I PERU:

  • Runt 1,5 miljoner människor dör varje år av förorenad inomhusluft, ofta från omoderna spisar.
  • Kvinnor och barn – som spenderar mycket tid i hemmet – är hårdast drabbade.
  • Fler än 750 000 människor i Peru som lever i extrem fattigdom har gynnats av att nya, mer effektiva spisar har installerats i deras hem.
  • UNDP har varit med att installera 150 000 nya spisar – bara i Peru.

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter