I Laos har risbönder börjat odla även andra grödor för att trygga sin försörjning. UN/Photo, Martine Perret.

05 november, 2012

Polykultur tryggar försörjningen för risodlare i Laos

Klimatförändringen gör att lantbrukare världen över tvingas fundera över hur de ska anpassa sig till de nya förutsättningarna. I Laos har risbönder börjat odla även andra grödor – som klarar sig bättre i det förändrade klimatet och därmed också bidrar till en tryggare försörjning.

De senaste fem åren har vädret i Laos förändrats.

Regnperioderna har blivit kortare och intensivare och har ofta följts av längre torrperioder. Dessutom har problem som jordskred, markerosion och översvämningar blivit allt vanligare.

Detta har gjort att många risbönder haft svårt att veta när de ska plantera sina grödor.

För att klara av dessa nya utmaningar har bönderna i byn Kioutaloun – tillsammans med tre andra byar – sökt om och fått stöd från UNDP för att lära sig mer om polykultur.

Det har bland annat inneburit att man numera odlar flera olika grödor parallellt, till exempel genom att blanda in citronträd bland risodlingarna.

Projektet bygger på lokalbefolkningens kunskap om vad som växer bra i området.

Bönderna får sedan utbildning i hur de på bästa sätt förbereder marken och planterar de nya växterna.

Manfred Staab arbetar som teknisk rådgivare för UNDP och säger att polykultur är viktigt för böndernas möjlighet att trygga sin matförsörjning.

— Om något slår fel i skörden och du har flera alternativa grödor så är du inte lika sårbar. Du blir inte av med hela din inkomstkälla eller all din mat, förklarar Manfred Staab.

Flera grödor tryggar försörjningen
Lantbrukaren Tai On är en av de risbönder som numera övergått till att odla flera grödor.

Under en resa till Thailand för tre år sedan, såg han att många bönder tjänade extra pengar på att odla citroner.

När han kom tillbaka till Laos bestämde han sig för att göra likadant och numera växer citronträd på mer än hälften av hans mark.

För att dela med sig av sin kunskap organiserar Tai On workshops där han lär andra bönder hur man kombinerar risodling med andra odlingar.

— Citronträden bär frukt året om. Jag använder dem i matlagningen eller säljer dem på marknaden, säger han.

Förutom citron planterar Tai On även bambu – eftersom han upptäckt att de också stoppar markerosion och, till skillnad från ris, kan skördas året om.

 

Kortfakta:

-Byn Kioutaloun fick,  tillsammans med tre andra byar,  50 000 USD från The Global Environment Facilty Small Grants Programme.

-Mer än 2000 personer har deltagit i projektet

-Enligt bönderna själva tjänar de ungefär 375 USD extra på att plantera alternativa grödor.

-Förutom att samarbeta direkt med olika byar, ger UNDP även stöd till Jordbruksverket i Laos. Samarbetet syftar till att förstärka jordbrukssektorn genom att hitta olika sätt att anpassa sig till effekterna av klimatförändringen.

 

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter