UNDP Film

06 mars, 2014

Post- 2015: På väg mot den värld vi vill ha

UNDP:s Olav Kjørven: Inom de närmaste femton till tjugo åren kan vi leva i en värld där alla har tillräckligt att äta, möjlighet att gå i skolan, ett jobb som försörjer dem samt tillgång till hälsovård.

Det hela kan tyckas avlägset men jag är optimistisk, eftersom en ny vision är på gång att vinna stöd från regeringar, företag och det civila samhället.

Min optimism bygger på att jag, på nära håll, följt processen med att ta fram en ny utvecklingsagenda som ska ta vid efter 2015, när millenniemålen ska vara uppnådda. En arbetsgrupp med representanter från 70 länder, the Open Working Group on Sustainable Development Goals (OWG) har fört ingående diskussioner om hur vi kan förändra vår miljö, våra ekonomier och hela samhällen till ett mer hållbart system.

Det finns en samsyn mellan parterna i förhandlingarna att ambitiösa mål för tillgång till mat, utbildning, arbete, hälsa, energi, vatten och sanitet måste ingå i nästa uppsättning utvecklingsmål. Det råder stor enighet om att vi behöver mål för att vända miljöförstöringen och skydda ekosystemen. Det finns engagemang för att bygga rättvisa samhällen för kvinnor och flickor och för att vända trenden av ökande inkomstskillnader. Det råder också enighet om att den nya agendan måste gälla alla länder, från nord till syd.

Ytterligare ett skäl till optimism är att medlemsstaterna, under samtliga möten i arbetsgruppen, har engagerat experter, civilsamhället och den privata sektorn. Denna trend mot öppenhet och delaktighet har kompletterats med våra “globala samtal”, som engagerat nära två miljoner människor.

En tredje anledning att vara optimistisk är det faktum att vi inte börjar från grunden: vi bygger vidare på millenniemålen som har banat väg för politiska beslut, resursmobilisering och genomförande av projekt över hela världen i över tio år. När den nya agendan spikas, kan vi sätta igång omedelbart.

Vägen framåt kommer dock vara ojämn. Diskussioner kring hur vi ska inkludera och mäta styrelsesätt, konfliktförebyggande, fredsbyggande och klimatförändringen i målen kommer att bli utmanande. Detsamma gäller debatten kring finansiering.

Men det finns en växande förståelse för att det dyraste alternativet av alla skulle vara att inte ha någon agenda för hållbar utveckling över huvudtaget.

Nästa fas av diskussioner i den öppna arbetsgruppen, från mars till juli, kommer att vara avgörande. Jag är möjligen något mer optimistisk än andra men hoppas att det sprider sig. Det är så stora saker blir möjliga.  

Olav Kjørven 24 februari 2014

Läs hela texten på engelska.

 

Olav Kjørven:

Olav Kjørven är särskild post-2015 rådgivare till UNDP:s högsta chef  (Special Advisor to the UNDP Administrator on the Post-2015 Development Agenda).

 

Taggar: , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter