08 mars, 2013

Presentation av Human Development Report 2013

Välkommen på presentationen av årets Human Development Report ”Syds uppgång: Mänskliga framsteg i en värld av mångfald”. Rapporten analyserar bland annat orsaker och konsekvenser av framgångarna i Syd.

Medan de rika ländernas ekonomier stagnerat har många länder i Syd under senare tid sett en snabb utveckling med en årlig tillväxt på fem-sex procent. Men framgångarna beror inte bara på den ekonomiska tillväxten, utan är också ett resultat av kontinuerliga investeringar i mänsklig utveckling.

Och det är inte bara de så kallade BRIC-länderna – med Indien och Kina i spetsen – som visar framsteg. Länder som Bangladesh, Mexiko, Ghana och Uganda hör också till de länder som under senare år gjort stora och snabba framsteg när det gäller mänsklig utveckling.

UNDP:s Human Development Report 2013 beskriver också hur regionala och bilaterala samarbeten i Syd utmanar globala institutioner som Världsbanken, IMF och FN – institutioner som måste anpassa sig till den nya världskartan för att förbli relevanta. Bland rapportens många rekommendationer finns exempelvis behovet av att stärka Syds representation i internationella forum.

Som alltid innehåller rapporten också ett uppdaterat index för mänsklig utveckling (HDI) där världens länder rankas baserat på inkomst, utbildnings- och hälsonivå.

Välkomna till en spännande lansering!


Torsdag den 14 mars klockan 15:30 – 17:00

UD:s Pressrum, Fredsgatan 6

Arrangörer: UNDP och UD

Medverkande

Sofia Strand, statssekreterare åt biståndsministern.

Fadzai Gwaradzimba, biträdande chef för UNDP:s avdelning för externa relationer.

Per Örneus, chef för UD:s enhet för multilateralt utvecklingssamarbete.

Seminariet kommer att hållas på engelska!

OBS – Rapporten är under embargo tom kl. 17:00 den 14 mars och finns därför inte tillgänglig online.

Föranmälan krävs – anmäl er här.

För ytterligare frågor, kontakta monica.lorensson@undp.org (0768-83 96 56)

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter