20 maj, 2012

Pris till UNDP-film om Himalayas smältande glaciärer

Dokumetärfilmen ”The Himalayan Meltdown”, som producerats av UNDP tillsammans med Arrowhead Films och som handlar om de smältande glaciärerna på Himalayas bergstoppar, vann nyligen det prestigefyllda filmpriset Platinum Award.Den en timme långa filmen undersöker hur de krympande glaciärerna i Himalaya kan påverka liv och försörjningsmöjligheter för miljarder människor i Asien.

Bland annat skildrar den hur samhällen i Bangladesh, Kina, Bhutan, Indien och Nepal påverkas och försöker anpassa sig till de effekter som förändringarna medför.

— Vi ville göra den här filmen eftersom glaciärisen som smälter i Himalaya redan har stor inverkan på människors liv, och i framtiden kan effekterna bli ännu allvarligare, berättar UNDP:s Cherie Hart som varit filmens produktionsledare.

Filmen skildrar bland annat den uppfinningsrikedom och påhittighet som finns i samhällen som kämpar för att överleva. Men den visar också att det ofta är fattiga länder som är mest utsatta för effekterna av klimatförändringen, samtidigt som de har sämre möjlighet att anpassa sig till den.

— Vi hoppas att filmen kommer att bidra till att det växer fram ett djupare engagemang för att uppnå en hållbar utveckling. Erkännandet som filmen fått ta emot är särskilt viktigt inför Rio+20 – FN-konferensen om hållbar utveckling i juni, säger Helen Clark, chef för UNDP.

Priset delades ut under den årliga filmfestivalen Worldfest International Film Festival, som ägde rum i slutet av april.

Här kan du se en trailer för filmen.

I Stockholm planerar vi för en visning, med påföljande diskussion, senare i maj – håll ögonen öppna!

Tid och plats kommer att meddelas här på millenniemålen.nu och på undp.se.

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter