Var med och rösta fram nästa globala utvecklingsmål i FN:s opinionsundersökning My World.

15 mars, 2013

Rösta fram framtidens utvecklingsmål

Just nu pågår en global opinionsundersökning om framtidens utvecklingsmål. Vad tycker du är de viktigaste framtidsfrågorna? Passa på att delta i undersökningen My World redan i dag! 

Att delta i FN:s opinionsundersökning MY World är ett av flera sätt att påverka nästa globala utvecklingsagenda.

De röster som kommer in via undersökningen kommer bland annat att spela in till FN:s generalsekreterare och de stats-och regeringschefer som deltar i öppnandet av FN:s generalförsamling i september senare i år.

Just nu går det att rösta online och i vissa länder även via mobiltelefon eller via offline-omröstningar.

Bland de kändisambassadörer som arbetar med att mobilisera allmänhetens deltagande i My World-undersökningen finns, skådespelaren och aktivisten Mia Farrow, världen bästa fotbollsspelare Marta Vieira de Silva, maratonmästaren, Paul Tergat och Aamir Khan – indisk skådespelare och producent.

Konsultationer världen över
FN är också engagerade i nästan 100 nationella och tematiska konsultationer över hela världen och människor från hela världen fortsätter att bidra med sina idéer och perspektiv till den globala diskussionen via forument the World We Want 2015.

Vad har man röstat på hittills?
Redan nu har tiotusentals människor från 189 länder röstat på vad de tycker är de viktigaste framtidsfrågorna.

Det preliminära resultatet visar att utbildning är den fråga som folk tycker är allra viktigast – oavsett vilket land man kommer ifrån eller vilken grupp man tillhör.

En ärlig och lyhörd regering, hälsa, vatten och sanitet samt livsmedelsförsörjning har också hamnat högt på listan.

Bättre möjligheter att få jobb är en annan viktig prioritering.

En global undersökning

MY World har utvecklats av FN:s utvecklingsprogram (UNDP), FN:s Millennium Campaign, Overseas Development Institute (ODI) och World Wide Web Foundation i samarbete med IPSOS Mori.

För mer information, besök www.myworld2015.org. Mer information om vad som händer efter millenniemålen hittar du på: www.worldwewant2015.org.

 

Mer material
Här kan du ladda ner FN: s generalsekreterares budskap om MY World och få tillgång till annat press- och kommunikationsmaterial.

I ett videomeddelande uppmanar idag FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon allmänheten att delta i MY World, en global opinionsundersökning om de framtida utvecklingsmålen.

Se generalsekreterarens videomeddelande här.

Taggar: , , , ,

Sök bland nyheter