UNA UN Women UNDP

10 januari, 2014

Seminarium om FN:s fältarbete

Välkommen på seminarium om FN:s fältarbete i Botswana och Bolivia. Träffa Anders Pedersen, FN:s landsamordnare i Botswana, och Åsa Regnér, landchef för UN Women i Bolivia.

Botswana är på flera sätt ett framgångsrikt land med en snart 50-årig demokratisk tradition, hög ekonomisk tillväxt och en ambitiös plan för att minska effekterna av klimatförändringen.

Men de ekonomiska och sociala klyftorna mellan fattiga och rika botswanier är stora, drygt 20 procent av befolkningen lever under fattigdomsstrecket och 18 procent av befolkningen saknar arbete. Trots att Botswana har varit ett globalt föredöme i kampen mot hiv/aids har landet den näst högsta förekomsten av hiv i världen med drygt 19 procent.

I Bolivia har välståndet ökat under senare tid och regeringen har en ambitiös agenda både vad gäller att bekämpa fattigdomen och att främja mänskliga rättigheter. I Bolivias grundlag garanteras jämställdhet och sexuella och reproduktiva rättigheter. Det finns en lag som kriminaliserar våld mot kvinnor och trakasserier av kvinnor med politiska uppdrag.

Men fortfarande lever hälften av bolivianerna i fattigdom. Och en utmaning är hur lagstiftningen ska genomföras i praktiken.

Om seminariet

Tid:  Måndag den 20 januari, kl. 08:30-10:00 (frukost från 08:00)

Plats: Saturnus Konferens, lokal Koch, plan 6, Hornsgatan 15, Stockholm. Vägbeskrivning

Arrangör: FN-förbundet, UNDP och UN Women Sverige

Anmälan: Senast den 17 januari till berith.granath@fn.se. Antalet platser är begränsade. Anmälan är bindande. Ange i din anmälan om du är vegetarian, har matallergier eller liknande.

Läs mer om UNDP:s arbete i Botswana
Intervju med Anders Pedersen
Läs mer om UN Women
Intervju med Åsa Regnér

 

 

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter