16 mars, 2012

Seminarium på FN:s världsvattendag: Räcker vattnet för att föda världen?

Att kunna producera tillräckligt med mat till alla människor på jorden är en av framtidens stora utmaningar. Tillgång till vatten är en nödvändighet för att vi ska kunna framställa den mat vi äter och därmed är den globala vattenkrisen ett stort hot mot allas rätt till mat. Den 22 mars – på FN:s världsvattendag – samlas experter från olika sektorer för att diskutera hur politiker, näringslivet och producenter bäst tar sig an vattenresursfrågans betydelse för vår framtida livsmedelsförsörjning.

I takt med att världens befolkning ökar och att allt fler människor når en förbättrad levnadsstandard, ökar också efterfrågan på varor och tjänster – vilket i sin tur kräver vatten. Under seminariet ”Räcker vattnet för att föda världen”, som arrangeras under FN:s världsvattendag, har du möjlighet att ta del av de utmaningar och goda lösningar som finns. Seminariet är gratis men antalet platser är begränsat.

Anmäl dig här – helst senast den 19 mars.

Plats: Bankettsalen, Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Tid:
kl 08.30-13.00

Välkommen!

Program
08.30 Kaffe och registrering

09.00 Välkommen
Karin Lexén, chef, Swedish Water House

09.10 Tillkännagivande av årets mottagare av Stockholm Water Prize
Prof. Per-Arne Malmqvist, Scientific Director, SIWI

09.20 Hållbar vattenanvändning – en grundbult för Rioprocessen och för minskad hunger och fattigdom
Dr. Joakim Harlin, Senior Water Resources Advisor, UNDP

9.40 Långsiktighet – en förutsättning för hållbarhet i matproduktionen
Dr. Patrick Fox, Rådgivare på Svenska Röda Korsets katastrofenhet

10.00 Vatten och handelsmönster – matsäkerhet genom ekonomisk makt?
Dr. Lisa Deutsch, Senior Lecturer & Director of Studies, Stockholm Resilience Centre

10.20 Kaffe

10.50 Vattnets roll för en hållbar matproduktion
Louise Karlberg, Research Fellow, Stockholm Environment Institute

11.05 Vattensvinn från matproduktion till matkonsumtion
Josephine Gustafsson, Programme Officer, SIWI

11.20 Svenska prioriteringar inför Stockholm+40 och Rio+20
Miljöminister Lena Ek

11.40 Utmaningar i Rio+20 processen och vattenfrågornas roll
Åsa Romson, språkrör Miljöpartiet

11.50 Paneldiskussion
Åsa Romson, språkrör Miljöpartiet
Mikael Ekman, politiskt sakkunnig, Miljödepartementet
Anniqa Nygård, vice ordförande LRF
Louise König, affärsutvecklare hållbar utveckling, Kooperativa Förbundet

12.45 Avslutande reflektioner

Arrangörer
FAO Norden
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Svenska Röda Korset
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Stockholm Environment Institute (SEI)
Stockholm International Water Institute (SIWI)
Swedish Water House (SWH)
UNDP
UNEP

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter