President Ernest Bai Koroma (Foto:UNDP/ C. Thomas)

19 augusti, 2013

Sierra Leone: Ny rapport om ungas välfärd

Nyligen lanserades rapporten ”State of the Youth Report” – om ungas sysselsättning, utbildning och välfärd i Sierra Leone. Resultatet är dystert, men genom UNDP:s sysselsättningsprogram har bland annat 5 000 av landets ungdomar kunnat starta egna företag.

Millenniemål 1 – att utrota den extrema fattigdomen och hungern – handlar bland annat om att ge alla människor, inklusive kvinnor och unga som ofta diskrimineras, möjlighet till lönearbete med anständiga villkor.

Den nya rapporten, som finansierats och fått stöd av UNDP, ger dock en dyster bild av ungdomars sysselsättning i Sierra Leone. Hela 60 procent av unga kvinnor och män i åldrarna 15-35 är arbetslösa.

”Vi vet att ett land bara kan växa tillsammans med sina ungdomar” sa Sierra Leone’s president Ernest Bai Koroma när han presenterade rapporten tillsammans med FN:s särskilde utsände i Sierra Leone, Jens Anders Toyberg-Frandzen.

Dystra siffror
I rapporten konstateras att Sierra Leone har bland det snabbast växande antalet unga arbetstagare som lever på mindre än en dollar per dag. Runt 80 procent av landets ungdomar tjänar inte tillräckligt för att kunna ta sig över fattigdomsgränsen på två dollar per dag.

Det är dessutom mindre än 50 procent av alla unga arbetstagare som får betalt för sitt arbete, att jämföra med två tredjedelar av de vuxna. Lönenivåerna är också mycket låga och de flesta företag betalar enbart mellan 30-35 dollar i månaden i grundlön och 58-70 dollar i månaden på chefsnivå.

Kvinnor är särskilt sårbara när det gäller arbete och utbildning. Enbart 9,5 procent av landets vuxna kvinnor har mer än sex års utbildning, att jämföra med 20 procent av männen. Bara fem procent av kvinnorna deltar i lönearbete.

UNDP driver sysselsättningsprogram
I rapporten pekas särskilt jordbrukssektorn ut som en potentiell källa till jobb för ungdomar. Med lämpliga stödsystem på plats skulle jordbruket kunna vara landets främsta drivkraft för ekonomisk tillväxt och fattigdomsminskning.

Mellan 2009 och 2011 har UNDP – genom ett sysselsättningsprogram för unga – bidragit till att öka inkomsterna med i genomsnitt 197 procent, samt förbättrat livsmedelsförsörjningen hos över 10 000 ungdomar.  5 000 ungdomar har dessutom kunnat starta egna företag.

Läs mer om den nya rapporten och UNDP:s arbete.

Ladda ned rapporten.

Läs mer om millenniemål 1.

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter