UN_Photo_Martine_Perret21

21 juni, 2011

Det här krävs för att uppnå utveckling i världen.

Millenniemålen var ett löfte från världens ledare om en bättre värld för alla.

Sök bland nyheter