Genom UNICEF:s projekt Back to School har dessa flickor i Burundi kunnat återgå till skolan. Foto: Martine Perret, UN/Photo

21 juni, 2011

Det här är millenniemålen

År 2000 ställde sig världens länder bakom millenniemålen. Åtta mål som skulle uppnås till år 2015.

Sök bland nyheter