Tillsammans med EU-kommissionen och Handelshögskolan, arrangerar UNDP en spännande föreläsning på Handelshögskolan.

03 maj, 2013

Spännande föreläsning på Handelshögskolan

Den 5 mars arrangerar UNDP, tillsammans med EU-kommissionen och Handelshögskolan, en föreläsning som tar upp företagens roll i utvecklingsagendan. Huvudtalare är Kevin Watkins, nyutnämnd chef för Overseas Development Institute (ODI).

De senaste tjugo åren har världen sett stora framgångar i mänsklig utveckling – fattigdomen och barnadödligheten har minskat och allt fler barn börjar skolan. Samtidigt finns stora ojämlikheter, både inom och mellan länder, som håller tillbaka utvecklingen.

Under de senaste decennierna har också nya utvecklingsidéer och metoder vuxit fram, bland annat ett ökat samarbete med näringslivet. Frågan är hur detta på bästa sätt också kan bidra till en ökad mänsklig utveckling?

Detta, samt möjliga vägar framåt, diskuteras under seminariet – både ur ett mänskligt utvecklingsperspektiv och ur ett företagsperspektiv.

Huvudtalare är Kevin Watkins, verksam på Brookings Institution och nyligen utsedd till chef för Overseas Development Institute (ODI). Kevin Watkins ledde tidigare arbetet med UNDP:s Human Development Reportoch UNESCO’s Education for All Global Monitoring Report.


Föreläsningen är en del i Kapuscinski-serien (Kapuscinski Lectures) – 
ett samarbete mellan EU-kommissionen och UNDP. Kapuscinski-serien fokuserar på utvecklingsfrågor och startade 2009.

 

Läs mer om föreläsningen och anmäl dig här.

Läs mer om Kapuscisnki-serien och se en trailer inför föreläsningen.

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter