14 mars, 2013

Stort intresse för HDR 2013

I dag presenterades Human Development Report 2013 ”Syds uppgång: Mänskliga framsteg i en värld av mångfald”. Enligt årets HDR har utvecklingen i Syd under 2000-talet radikalt omformat världen.

Många utvecklingsländer driver nu den ekonomiska tillväxten och hundratals miljoner människor har lyfts ur fattigdom, samtidigt som en global medelklass håller på att växa fram.

Intresset var stort när rapporten presenterades i UD:s pressrum tidigare idag. Omkring hundra personer hade anmält sig.

Uppgång utan motstycke
Enligt rapporten saknar uppgången motstycke – både vad gäller hastighet och omfattning.

Aldrig tidigare har levnadsvillkoren och framtidsutsikterna förändrats så dramatiskt, så snabbt och för så många människor.

Rapporten betonar att fenomenet sträcker sig långt utöver de så kallade BRIC-länderna, medelinkomstländer som ofta representeras av Brasilien, Ryssland, Indien och Kina.

Den visar att fler än 40 utvecklingsländer har gjort större framsteg i mänsklig utveckling under de senaste decennierna än vad som har kunnat förutses.

Framstegen kan, enligt rapporten, till stor del förklaras av fortsatta satsningar på utbildning, hälsovård och sociala program samt ett ökat utbyte och samarbete med en allt mer sammankopplad värld.

Dessa historiska framsteg skapar möjligheter för Syd och Nord att samarbeta på nya sätt – för att främja mänsklig utveckling och hantera gemensamma utmaningar, som exempelvis klimatförändringen.

UNDP:s högsta chef, Helen Clark, skriver i förordet att hon hoppas att rapporten ska ge ett betydelsefullt bidrag till utvecklingsdebatten genom att beskriva utvecklingens specifika drivkrafter och föreslå prioriteringar för framtida politiska handlingsprogram.

Här laddar du ned Human Development Report 2013.

HDR 2013 – HDR release svenska

HDR 2013 – HDI release svenska

Live från Mexiko
undp.se kan du ta del av ytterligare information om rapporten (se direktsändningen från den globala lanseringen i Mexiko samt följa lanseringen på twitter).

Sök bland nyheter