11 maj, 2012

Succéboken ”Blir världen bättre” – nu i ny upplaga

UNDP:s bok ”Blir världen bättre” har, sedan den kom ut första gången 2005, lästs och använts av tiotusentals svenskar. Nu finns en ny upplaga (den femte) med aktuell statistik om utvecklingen i världen. Boken kan antingen laddas ned här på webben eller beställas i enstaka pappersexemplar.
—    ”Blir världen bättre”, som ursprungligen skrevs av Staffan Landin, ger en utmärkt introduktion till utvecklingsfrågor och vi vet att den verkligen fungerar på högstadieskolor, gymnasiet och i studiecirklar. Förra upplagan spreds i 17 000 exemplar och den nya uppdaterade upplagan har tryckts upp i 12 000 exemplar, berättar Monica Lorensson, Liaison Officer på UNDP:s nordiska kontor i Stockholm

Den nya upplagan innehåller ett avsnitt om hur världsekonomin påverkar den globala utveckling samt går på djupet med hur man egentligen mäter framsteg och mänsklig utveckling.

—    Med enbart tre år kvar till 2015, då millenniemålen ska vara uppnådda, har vi också känt att det är angeläget att föra in resonemang om nästa generations utvecklingsmål, förklarar Monica Lorensson. Samtidigt som stora framsteg skett sedan millenniemålen kom till, ser vi också hur klyftorna ökar – både mellan och inom länder.  Därför vill vi också lyfta de utmaningar som kvarstår.

Nytt samarbete med Den Globala Skolan
I samband med uppdateringen av boken har ett samarbete med Den Globala Skolan inletts med syfte att stärka skolans möjlighet att utbilda unga i globala frågor. Målet är att, tillsammans med Den Globala skolan, utveckla ytterligare utbildningsmaterial för lärare och elever kring global utveckling.

En viktig del i samarbetet med Den Globala Skolan är att även ta fram verktyg för pedagoger och lärare i lägre årskurser samt i förskolan.

Beställ eller ladda ned
Boken kan beställas i enstaka pappersexemplar via utbudet.se.

Du kan även ladda ned en pdf-version av boken samt ta del av materialet direkt här på millenniemålen.nu. Där hittar du bland annat kunskapstest, lärarhandledningar, rörlig grafik och en rad diskussionsövningar.

Mer om boken:
”Blir världen bättre” har tagits fram med stöd av myndigheten Sida och är producerad av UNDP:s nordiska kontor i samarbete med Staffan Landin (frilansande föreläsare och skribent med fokus på utvecklingsfrågor samt tidigare medarbetare på UNDP mellan 2001 och 2005).

 

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter