Fritextsök

16 oktober, 2012

Kortfakta om hur det går med millenniemål 1

Enligt den senaste statistiken lever 700 miljoner färre människor i extrem fattigdom jämfört med 1990. Men fortfarande är ca 1,2 miljarder människor extremt fattiga. Den första delen av millenniemål 1, att halvera fattigdomen på global nivå, är därmed ett av de mål som redan uppnåtts (andelen människor som lever på mindre än 1,25 dollar om […]

Läs mer