Enligt den senaste statistiken lever 700 miljoner färre människor i extrem fattigdom jämfört med 1990. Men fortfarande är ca 1,2 miljarder människor extremt fattiga.

Den första delen av millenniemål 1, att halvera fattigdomen på global nivå, är därmed ett av de mål som redan uppnåtts (andelen människor som lever på mindre än 1,25 dollar om dagen har halverats jämfört med 1990-års nivå).

Den andra delen av detta mål, att halvera den extrema hungern i världen, går det däremot sämre med.

Denna del av målet kommer förmodligen inte att nås. Idag räknar man med att runt 842 miljoner människor är kroniskt undernärda.

Ökade matpriser är en viktig anledning till att hungern inte minskar – detta beror i sin tur på extremare väder – med mer torka och översvämningar – i klimatförändringens spår.

Enligt UNDP:s Human Development Report från 2011 har hälften av världens undernäring klimatrelaterade orsaker.

Senast uppdaterad i januari 2015