Fritextsök

26 oktober, 2011

Ny teknik på framfart

Ökad tillgång till internet och mobiltelefoni i utvecklingsländerna Ett delmål för millenniemål 8 föreskriver att ny teknik – främst inom information och kommunikation – ska göras tillgänglig för världens fattiga. Här sker stora framsteg; år 2014 fanns 7 miljarder mobilabonnemang och mer än 3 miljarder människor använde internet. Det innebar att uppskattningsvis 96 procent av […]

Läs mer