Ökad tillgång till internet och mobiltelefoni i utvecklingsländerna

Ett delmål för millenniemål 8 föreskriver att ny teknik – främst inom information och kommunikation – ska göras tillgänglig för världens fattiga.

Här sker stora framsteg; år 2014 fanns 7 miljarder mobilabonnemang och mer än 3 miljarder människor använde internet. Det innebar att uppskattningsvis 96 procent av världens befolkning hade tillgång till mobiltelefoni och att en av tre människor var ”online”.

I utvecklingsländerna i stort var mobilpenetrationen 89 procent.

Det har visat sig att den nya tekniken har en viktig roll att spela när det gäller att sammankoppla människor med service. Banktjänster, utbildning och hälsa är områden där mobiltelefoni och internet varit till stor hjälp.

Källa: Millennium Development Goals Report 2011 ,2013, 2014

Här hittar du alla mål.

Senast uppdaterad i januari 2015