Fritextsök

22 augusti, 2011

Jobba för FN

Att jobba för FN Det finns många olika yrkesgrupper representerade inom FN-systemet. Bland FN:s anställda runt om i världen finns bland annat ekonomer, jurister, journalister, ingenjörer, statsvetare, datatekniker, assistenter och experter inom en rad olika områden. Även om kraven på utbildning och erfarenhet varierar, ställs dock generellt höga krav på relevant yrkesbakgrund och universitetsutbildning på […]

Läs mer