Fritextsök

05 november, 2012

Kortfakta om hur det går med millenniemål 4

Barnadödligheten för de under fem år har minskat från drygt 12 miljoner år 1990 till 6,6 miljoner 2014 – till stor del tack vare satsningar på vaccinationsprogram, insatser mot malaria och ökad tillgång till rent vatten. De största framstegen för att nå millenniemål 4 har bland annat gjorts i Nordafrika och Östasien. Räknat per dag […]

Läs mer