Barnadödligheten för de under fem år har minskat från drygt 12 miljoner år 1990 till 6,6 miljoner 2014 – till stor del tack vare satsningar på vaccinationsprogram, insatser mot malaria och ökad tillgång till rent vatten.

De största framstegen för att nå millenniemål 4 har bland annat gjorts i Nordafrika och Östasien.

Räknat per dag innebär den minskade barnadödligheten att cirka 14 000 färre barn dör idag jämfört med 1990.

Detta är en utveckling i rätt riktning – men fortfarande dör runt 18 000 barn varje dag.

Störst är problemet i Afrika söder om Sahara.

Trots att vissa av dess länder lyckats minska barnadödligheten kraftigt dör idag ett av tio barn i Afrika söder om Sahara innan de fyllt fem år.

Senast uppdaterad i januari 2015