Fritextsök

05 november, 2012

Kortfakta om hur det går med millenniemål 6

Kampen mot hiv/aids har gett betydande resultat och idag smittas allt färre människor av hiv-viruset. Antalet nysmittade är i dagsläget omkring 2,3 miljoner, vilket är en nedgång med över 20 procent sedan spridningens kulmen 1997. Samtidigt som nya fall av hivsmitta minskar, ökar antalet människor som lever med hiv på grund av större tillgång till […]

Läs mer

16 oktober, 2012

Fakta om millenniemålen – mål för mål i korthet

Flera framsteg har gjorts i arbetet för att nå millenniemålen. Andelen människor som lever i extrem fattigdom har, till exempel, redan halverats och idag börjar nästan lika många flickor som pojkar skolan. Dessutom har fler människor fått tillgång till rent vatten och levnadsvillkoren i världens slumområden har förbättrats. Millenniemål 1 – Halvera fattigdom och hunger […]

Läs mer

13 september, 2011

Så mäts millenniemål 6

Så mäts millenniemål 6 År 2015 ska spridningen av hiv, aids, malaria och andra stora sjukdomar ha upphört och vara på tillbakagång och 2010 ska alla hiv och aids-drabbade människor ha tillgång till behandling. Så lyder delmålen för millenniemål 6. För att göra det möjligt att mäta och jämföra hur arbetet med de olika målen går, […]

Läs mer

16 juni, 2011

Målen

Millenniemålen är världens löfte till de fattiga Millenniemålen är åtta mätbara mål som handlar om att förbättra livet för världens fattiga. Det innebär att fler människor ska kunna göra det som är självklart för oss i Sverige; att äta sig mätta, få gå i skolan och ha tillgång till rent vatten.      

Läs mer