Fritextsök

26 oktober, 2011

Det räcker inte med bistånd

Rättvis handel och skuldavskrivningar – viktiga förutsättningar för utveckling Bistånd kan vara en viktig katalysator för utveckling – minst lika viktigt är det dock att se till att fattiga länder får marknadstillträde och chans att sälja sina varor. Många fruktade att finanskrisen 2008 skulle leda till ökad protektionism men tack vare ett starkt internationellt samarbete […]

Läs mer