Rättvis handel och skuldavskrivningar – viktiga förutsättningar för utveckling

Bistånd kan vara en viktig katalysator för utveckling – minst lika viktigt är det dock att se till att fattiga länder får marknadstillträde och chans att sälja sina varor.

Många fruktade att finanskrisen 2008 skulle leda till ökad protektionism men tack vare ett starkt internationellt samarbete lyckades detta undvikas.

Så gott som alla rika länder har nu enats om tullfrihet för minst 97 procent av de varor som kommer från de minst utvecklade länderna. Det enda undantaget är USA som har behållit tullarna på textil och kläder från Asien.

De minst utvecklade länderna, så kallade LDCs (Least Developed Countries) handlar nu i allt större utsträckning med andra utvecklingsländer.

Ökad export påverkar kreditvärdigheten

Och trots att runt 40 länder har fått sina skulder avskrivna inom ramen för det så kallade HIPIC-initiativet (Heavily indebted poor countries) fortsätter gamla skulder att vara en tung börda för många fattiga länder.

Källa: Millennium Development Goals Report 2011, 2013,2014

Här hittar du alla mål.

Senast uppdaterad i januari 2015