Fritextsök

13 september, 2011

Så mäts millenniemål 7

Så mäts millenniemål 7 Allt fler människor har tillgång till rent dricksvatten, vilket innebär att delmålet om att halvera andelen människor som saknar tillgång till rent vatten sannolikt nås till 2015. Fortfarande kvarstår dock stora utmaningar vad gäller flera av de övriga delmålen. För att göra det möjligt att mäta och jämföra hur arbetet med […]

Läs mer

16 juni, 2011

Så gick det

Mycket har blivit bättre men klyftorna ökar Under de senaste årtiondena har de allra flesta länder i världen utvecklats i en positiv riktning. Medellivslängden har ökat, fler människor har fått tillgång till rent dricksvatten och allt fler länder är demokratier. Det finns dock hinder för fortsatta framsteg. Till exempel befinner sig över 26 miljoner människor på flykt i sina egna […]

Läs mer