Fritextsök

05 november, 2012

Kortfakta om hur det går med millenniemål 8

Skuldbördorna för världens fattigaste länder har minskat. Cirka 40 länder har fått sina skulder avskrivna, men vissa länder skulle behöva ytterligare avskrivningar. Vad gäller bistånd är det endast fem länder (Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien och Luxemburg) som lever upp till FN:s mål om att biståndet ska uppgå till 0,7 procent av landets bruttonationalinkomst (BNI). 2013 uppgick […]

Läs mer