Skuldbördorna för världens fattigaste länder har minskat. Cirka 40 länder har fått sina skulder avskrivna, men vissa länder skulle behöva ytterligare avskrivningar.

Vad gäller bistånd är det endast fem länder (Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien och Luxemburg) som lever upp till FN:s mål om att biståndet ska uppgå till 0,7 procent av landets bruttonationalinkomst (BNI).

2013 uppgick det samlade internationella utvecklingsbiståndet till 134,8 miljarder dollar, vilket, efter en tids nedgång, nu är den högsta nivån någonsin.

Fallet i utvecklingsbiståndet 2011-2012 är sammankopplat med givarländernas BNI som på grund av globala finanskriser minskar, vilket påverkar det internationella biståndet.

Ska mål 8 nås måste biståndet kraftigt öka de närmsta åren.

Bistånd är dock bara ett sätt att påskynda utveckling och har begränsade möjligheter att förändra orättvisa samhällsstrukturer som ofta ligger till grund för fattigdomsproblemen.

Mål åtta innefattar därför även en rättvisare handel och att fattiga länder ska få tillgång till den globala marknaden.

Utvecklingsländernas del i världshandeln har ökat trots att världen inte lyckats enas om mer rättvisa handelsavtal.

I vissa fall har regionala eller bilaterala avtal slutits.

Också tillgången till ny teknik, främst informations- och kommunikationsteknologi så som internet och mobiltelefoner, är en del av mål 8.

Här sker stora framsteg.

År 2014 fanns drygt 7 miljarder mobiltelefonabonnemang, och en av tre hade internetuppkoppling.

Denna typ av teknik spelar en stor roll för att sammankoppla människor med service, exempelvis utbildning, hälso- och banktjänster.

Senast uppdaterad i januari 2015