Fritextsök

15 oktober, 2011

Det här har Sverige lovat

Sverige uppfyller målet om 0,7 procent av BNI i bistånd Effektivare bistånd, skuldavskrivningar och rättvisare handelsvillkor för fattiga länder.  Det är detta som millenniemål 8 handlar om – det mål som framförallt de rika länderna bär ett stort ansvar för. Vid flera tillfällen har de rika länderna lovat mer och effektivare bistånd. De åtta största […]

Läs mer