29 januari, 2015

Toppmöte i Karibien och Latinamerika att ta efter hungerplanen från FN

28 januari 2015 – En ny plan för att bekämpa hungern i Karibien och Latinamerika från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) övervägs för antagande vid ett toppmöte med Karibiens och Latinamerikas ledare i Costa Ricas huvudstad i dagarna.

FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva presenterade på tisdagen den nya regionala planen för matsäkerhet, näring och hungerutrotning till 2025 vid toppmötet för Gemenskapen för latinamerikanska och karibiska stater (CELAC) i San José, Costa Rica.

”Det här förslaget är ett verktyg för att hjälpa CELAC-länder att utforma nationella planer för att omvandla sitt engagemang för att utrota hunger och extrem fattigdom i regionen till verklighet”, sa Mr Graziano da Silva.

I ett pressmeddelande som släpptes igår meddelande FAO att: ”Planen har utvecklats av FAO – med stöd från latinamerikanska frihandelssammanslutningen (ALADI) och Ekonomiska kommissionen för Latinamerika och Karibien (ECLAC) – på begäran av CELAC:s regeringar.”

”Det bygger på fyra breda pelare: samordningsstrategi på nationell och regional nivå, med särskilt fokus på genusfrågor; att hållbart säkerställa tillgång till säkra och näringsrika livsmedel; att bredda skolmatsprogram med prioritet på att ta itu med alla former av felnäring, från undernäring till fetma, och; angripa de utmaningar som klimatförändringarna för med sig till livsmedelsförsörjningen”, säger FAO.

Planen syftar till att identifiera och upprätta förbindelser som kan generera goda medel till utveckling, sa FAO, och ger som exempel projekt med att länka familjejordbruk med skolmatsprogram.

Enligt FAO representerar Latinamerika och Karibien de enda regionerna i världen som tillsammans har uppnått det första millenniemålet med att halvera andelen människor som lider av hunger till år 2015. Och regionen är inställd på att nå det mer stränga World Food Summit målet att halvera antalet undernärda människor.

Taggar: , ,

Sök bland nyheter