27 juli, 2015

Träffa Annette Lyth, och FN:s arbete mot människohandel

Tidigare har vi träffat bland andra vattenexperter, programanalytiker och medarbetare som navigerar sig genom Colombias fredsförhandlingar. Nu har tiden kommit till Thailand, närmare bestämt Bangkok, och UNDP:s arbete mot människohandel.

I samarbete med andra FN-organ finns UN-ACT (UN Action for Cooperation Against Trafficing) på plats i Thailand, där finns även svenskan Annette Lyth. Som projekthandläggare i Mekongregionen för UN-ACT stödjer Annette och hennes kollegor från UNDP främst en process där Mekongregionens sex regeringar (Kambodja, Kina, Laos, Vietnam, Thailand, Myanmar) samarbetar mot människohandel. I arbetet mot människohandel är ingen dag den andra lik;

– Det finns egentligen ingen typisk arbetsdag för mig. Ett bra exempel från två veckor i april i år: först åkte jag till Kambodja för att förbereda ett stort ministermöte som vi hade i slutet av månaden. Efter det åkte jag till Vietnam för att träffa den vietnamesiska regeringen tillsammans med Svenska ambassaden, eftersom Sida är en av deras givare. Där hade vi bland annat ett samtal om vikten av att Vietnam börjar finansiera sitt arbete själva eftersom de nu är ett medelinkomstland. Jag var efter det även i Kina där jag tillsammans med mina kollegor på plats hade en workshop med organisationer som stödjer offer för människohandel. Däremellan, när jag var på plats på kontoret, besvarade jag frågor från en journalist, arbetade med en årsrapport till givarna och rådgav nationellt anställda i mitt projekt som just nu sitter i sex olika länder – och mycket mer därtill!

Som jurist med inriktning på mänskliga rättigheter har Annette Lyth jobbat inom FN och OSSE i många år, bland annat i Europa, Afrika och Asien. Arbetet med UN-ACT kom hon in på efter att ha arbetat med traffickingfrågor på Balkan i slutet av 90-talet. När tjänsten i Thailand utlystes hade hon redan jobbat i regionen i två år. Arbetet med människohandel är kopplat till flera av UNDP:s fokusområden, och även flera millenniemål;

– Människohandel påverkar utveckling negativt på flera sätt.  Det hindrar både ekonomisk och samhällelig utveckling på nationell och individuell nivå. Det är nära länkat till korruption och organiserad brottslighet. Arbetet med UN-ACT är nära länkat till millenniemål 1 och 2 (halvera jordens fattigdom och hunger, samt se till att alla barn får gå i grundskola). Fattigdom och bristande utbildning gör människor mer sårbara för trafficking. Och arbetet är dessutom väldigt nära länkat till millenniemål 3 om jämställdhet. Trafficking leder till våldtäkt och fysiska och mentala övergrepp, vilket är en kränkning av kvinnors rättigheter och motarbetar jämställdhet mellan könen. Även millenniemål 6, om spridning av hiv och aids, förvärras av människohandel.

Så vi frågade henne; vilken del av millenniemålen går bäst respektive sämst där du arbetar?

– När det gäller millenniemål 3, om jämställdhet mellan könen, så går arbetet väldigt långsamt. Kvinnors låga status i flera samhällen i Asien gör dem väldigt utsatta för människohandel. Till exempel finns det många kulturer där yngsta dottern är ansvarig för att försörja sina åldrande föräldrar även om det innebär att migrera under osäkra förhållanden.

Nu när millenniemålen når sin deadline i december tar hållbarhetsmålen vid, men redan nu har UN-ACT och Annette genom UNDP fått möjligheten att ge sina synpunkter, speciellt vad gäller synliggörandet av trygg migration och motverkandet av människohandel.

– Den största utmaningen där är att få regeringar från ord till handling. Det är relativt lätt att få regeringar att utveckla olika policydokument och arbetsplaner, men det är betydligt svårare att få dem att implementera dessa på ett effektivt sätt. Det är också ett problem att människohandel är länkat till andra samhällsproblem såsom korruption, brist på rättssäkerhet och marginalisering av utsatta grupper och så vidare. Så det måste tas ett mer omfattande grepp om problemen än att endast tackla människohandel per se.

Och sist men inte minst – om man som Annette Lyth arbetat i både Asien, Afrika och Europa – vad skulle man då ge för tips till alla som vill jobba inom FN-systemet?

– Språk är väldigt viktigt som komplement till andra teoretiska kunskaper. Var dessutom beredd på lite ”hardship” i början. Ta jobb som inte är lika eftertraktade – till exempel i konfliktdrabbade länder eller underutvecklade områden – så kommer du sedan ha möjlighet att flytta mot de arbeten och ställen där drömjobbet finns.

Taggar: , ,

Sök bland nyheter