World TB Day 2014

24 mars, 2014

Tre miljoner människor saknar vård för tuberkulos

Tuberkulos kan botas, men insatserna för att behandla de som blir sjuka är inte tillräckliga. Av de nio miljoner människor som insjuknar i tuberkulos varje år, får en tredjedel inte den vård de behöver.

Många av de tre miljoner som inte behandlas bor i världens fattigaste och mest sårbara samhällen, eller tillhör marginaliserade grupper – som migranter, flyktingar, fångar, eller etniska minoriteter.

Syftet med Internationella Världstuberkulosdagen är att öka medvetenheten om tuberkulos och samtidigt mobilisera politiskt och socialt stöd för ytterligare insatser.

Bakom Världstuberkulosdagen står Världshälsoorganisationen (WHO) och Stop TB Partnership.

Läs mer här.

 

Om tbc...

Att bekämpa tuberkulos (tbc) är en del av millenniemål 6, som handlar om att stoppa spridningen av smittsamma sjukdomar.

Globalt sett har förekomsten av tuberkulos minskat långsamt och tbc är fortsatt den infektionssjukdom som – efter hiv och aids – orsakar flest dödsfall.

Läs mer om millenniemål 6 .

 

 

 

Taggar: , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter