Måndagen den 2 juli släpps FN:s årliga statusrapport för millenniemålen. UNDP:s nordiska kontor finns på plats under Almedalsveckan och presenterar bland annat rapportens resultat där.

27 juni, 2012

UNDP i Almedalen: Presentation av årets millenniemålsrapport

Nu är det snart dags för årets Almedalsvecka. UNDP:s nordiska kontor arrangerar två event på måndagen den 2 juli, dessutom medverkar vi i ytterligare två arrangemang; ett om rättighetsperspektivet i millenniemålen och en Global Bar. Välkomna!

Hur går det för FN:s millenniemål och vad händer efter 2015? Diskussion kring dagsfärsk statistik
Den 2 juli släpps FN:s årliga statusrapport för millenniemålen – åtta mätbara och tidsbundna utvecklingsmål som ska vara uppfyllda till 2015. Förutom den senaste statistiken kring globala utmaningar som fattigdom, hunger samt barna- och mödradödlighet diskuteras också vad som krävs av världens regeringar, företag och andra aktörer. Hur kan det egentligen vara att hungern inte minskar i takt med att den globala fattigdomen? Hur påverkar tillgång till energi den allmänna utvecklingsnivån och på vilket sätt kan fungerande toaletter bidra till välstånd och tillväxt? Och också, inte minst viktigt, vad händer efter 2015 – när millenniemålen ska vara uppfyllda?

Olav Kjorven, chef för UNDP:s policyavdelning, presenterar rapporten tillsammans med Monica Lorensson från UNDP:s nordiska kontor.

Frukostmacka serveras.

Tid:Måndag 2 juli, 09:00 – 09:50
Plats:
Donnersgatan 6
Arrangör:
UNDP:s nordiska kontor i samarbete med Sida

 

Världen efter Rio+20 – hur skapar vi en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling?
Nyligen avslutades FN:s konferens för hållbar utveckling – Rio+20. Hur kan vi bygga vidare på konferensen? Vad krävs för att skapa en hållbar utveckling och på vilket sätt kan Sverige bidra?

En övergripande genomgång av Rio-konferensen följs av diskussion mellan företrädare för FN, Sida, Naturskyddsföreningen, näringslivet och regeringens framtidskommission. Journalisten Jesper Bengtssson leder diskussionen.

Medverkande:
Olav Kjorven, Assisterande generalsekreterare och chef för policyavdelningen, UNDP
Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör, Sida
Petter Hojom, Ämnessakkunnig, Regeringens Framtidskommission
Lena Ander, CSR rådgivare, Goodpoint
Mikael Karlsson, Ordförande, Naturskyddsföreningen

Tid: Måndag 2 juli, 11:00 – 12:30
Plats: Donnersgatan 6
Arrangör:
UNDP:s nordiska kontor i samarbete med Sida

 

 

 

Global Bar: Efter Millenniemålen – vem bryr sig?
År 2015 ska FN:s millenniemål vara uppfyllda. Redan i dag vet vi att en del kommer att lyckas, andra inte. Men är det bra med mål av detta slag? Och framför allt – vad händer efter 2015? Bryr sig någon över huvud taget eller har världen viktigare saker för sig än att sätta upp nya mål?

Debatt mellan Olav Kjörven, Assistant Secretary General och chef för UNDP:s Bureau for Development Policy, Fredrik Segerfeldt, biståndsdebattör och Rossana Dinamarca, Vänsterpartiet. Journalisten Jesper Bengtssson leder debatten.

Tid: Måndag 2 juli, 18:00-19:00
Plats: SI:s mötesplats ”Sverige i världen”, Donnersgatan 6
Arrangör: Global Reporting

Här anmäler du dig till Global Bar.

 

För mer information om ovanstående evenemang kontakta: Monica Lorensson, 0768 83 96 56

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter