Ett av Riokonferensens konkreta resultat är ett nytt internationellt center för hållbar utveckling -The Rio+ Centre.

27 juni, 2012

UNDP och Brasilien lanserar internationellt center för hållbar utveckling

Ett av Rio+20-konferensens konkreta resultat är ett nytt center för hållbar utveckling; ”Rio+ Centre”. Centret tillkännagavs under konferensens sista dag av Brasiliens miljöminister Izabella Teixeira och UNDP:s högsta chef Helen Clark.  Syftet med det nya centret är att underlätta forskning och kunskapsutbyte samt att främja den internationella debatten om hållbar utveckling.

Centret ska samla internationella aktörer; företrädare för myndigheter, FN-organ, det civila samhället och den privata sektorn samt kommuner, universitet och tankesmedjor.

”De olika aktörerna kommer att kunna använda Rio+ Centret för att lära av varandras erfarenheter, identifiera samarbetspartners och planera för nya program och riktlinjer. UNDP kan bidra med sin omfattande erfarenhet och expertis – vi har en lång historia av att stödja kapacitetsutveckling och en etablerad roll som opartisk mäklare”, sa Helen Clark.

Enligt det brasilianska utrikesministeriet är centrets huvudsakliga uppgift att ”fungera som ett nav för en av de debatter som kommer att definiera detta århundrade: integrationen mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna av hållbar utveckling”.

Läs mer om Rio+ Centret här.

Etablerandet av Rio+ Centret har fått stöd från följande institutioner:

 • United Nations Development Programme (UNDP)
 • United Nations Environment Programme (UNEP)
 • International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG)
 • United Nations Programme for Human Settlements (UN-HABITAT)
 • International Labour Organisation (ILO)
 • Institute of Advanced Studies, United Nations University (UNU-IAS)
 • Regional Centre of Expertise in Education for Sustainable Development (RCE)
 • Government of the Federative Republic of Brazil
 • State Government of Rio de Janeiro
 • Municipality of Rio de Janeiro
 • Financier of Studies and Projects (FINEP)
 • Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (BNDES)
 • Center for Strategic Studies and Management (CGEE)
 • Global Institute for Green Technologies and Employment (GIGTech, COPPE / UFRJ)
 • Center for Sustainable Development at the University of Brasilia (UNB-CDS )
 • FGV Network of Technology and Innovation of Rio de Janeiro (REDETEC)
 • Technological Information Network Latin America (RITLA / UNESCO)
 • National Confederation of Industry Brazil (CNI)
 • Brazilian Service to Support Micro and Small Enterprises (Sebrae)
 • Brazilian Business Council for Development (CEBDS)
 • Brazilian Foundation for Sustainable Development (FBDS
 • BVRio (Bolsa Verde Rio)
 • Reverurbano
 • Pro-Natura Foundation

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter