UNDP.s rapport "Empowering Lives, Building Resilience" samlar berättelser om lyckade satsningar i Östeuropa och Centralasien.

13 september, 2012

UNDP-rapport samlar berättelser om lyckade satsningar i Östeuropa och Centralasien

Nyligen lanserade UNDP rapporten, ”Empowering Lives, Building Resilience”, som ger exempel på en rad lyckade satsningar i Östeuropa och Centralasien. Projekten, som kommit till stånd genom samarbete mellan regeringar, den privata sektorn och lokala organisationer, visar på såväl ekonomiska, sociala och miljömässiga vinster.

Satsningarna som beskrivs i publikationen har alla utgått från de lokala behov som finns i de olika länderna.

En viktig del har också varit att se till att projekten bidrar till såväl ekonomiska, sociala och miljömässiga vinster.

I Moldavien har UNDP till exempel stöttat 60 byars arbete för att omvandlat gamla värmesystem i offentliga och privata byggnader till att drivas av biomassa – vilket man tillverkar lokalt.

Förutom de miljömässiga vinsterna, har omvandlingen också lett till att en ny, lönsam biogasindustri uppstått.

I Tadzjikistan har befolkningen fått stöd för att kunna bilda en frivilligorganisation som ansvarar för skogshållningen i regionen. Detta har bland annat lett till att skövlingen av den utrotningshotade tugai-skogen till stor del upphört.

I rapporten ”Empowering Lives, Building Resilience, hittar du fler exempel på framgångsrika projekt.

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter