15 maj, 2015

UNDP upprättar återhämtningsprogram efter cyklonen Pam

Den 13 mars 2015 skakade cyklonen ’Pam’ Vanuatu, en ö-stat i sydvästra Stilla havet. Omkring två tredjedelar av hela Vanuatus befolkning påverkades av cyklonen och 11 miste livet. Den 15 mars vädjade Vanuatu president om internationellt stöd för att möta landets omfattande skador.

Uppskattningsvis måste 90 000 människor reparera sina hem som antingen delvis eller helt raserats av cyklonen. Närmare 110 000 människor saknar rent dricksvatten då 68% av regnvattensystemen förstörts och 70% av alla brunnar förorenats. Dessutom förstördes mer än 95% av jordbrukssektorn, en förlamande ödeläggelse för Vanuatu som är beroende av jordbruk för sin livsmedelsförsörjning.

Regeringen i Vanuatu tillsammans med humanitära organisationer har infört omfattande räddningsinsatser för att nå ut till de drabbade samhällena. Det tidiga återhämtningsarbetet syftar till att nå ut med förnödenheter, återuppbygga infrastruktur och återställa försörjningsmöjligheter.

UNDPs återhämtningsprogram
I samarbete med lokala myndigheter lanserade UNDP ett återhämtningsprogram den 20 april i Vanuatus huvudstad Port Vila, och senare även i Lenekel. Det inledande skedet av programmet går ut på att identifiera de mest utsatta, för att sedan påbörja röjningsarbete av skräp och splitter. Det finns även ett specifikt projekt för återvinning och återanvändning av avfall. UNDP planerar att utöka återvinningsprojektet till utvalda cyklondrabbade samhällen på andra öar under de kommande veckorna.

Arbetet med återhämtningsprogrammen kommer att ge de drabbade samhällena verktyg för att själva återställa sina försörjningsmöjligheter. Arbetet med återvinning och återanvändning av avfall förhindrar sanitet- och vattenburna sjukdomar att spridas. En röjning av skräp möjliggör också för samhällen att så småningom bygga eller reparera skadad infrastruktur, företag, handelshamnar och byggnader.

UNDP arbetar med befintliga och planerade projekt i Vanuatu å ena sidan för att hantera konsekvenserna av Cyklon Pam, å andra sidan för att förhindra framtida katastrofer och förbättra samhällets motståndskraft. Det handlar om allt från att integrera katastrofrisker i utvecklingsplanering på formell nivå, till att förbättra katastrofberedskap på lokal nivå.

Taggar: , ,

Sök bland nyheter