Syria. Foto: S.Baldwin/UNCHR

14 januari, 2014

UNDP vädjar om stöd till Syrien

Den mänskliga utvecklingen i Syrien har gått tillbaka 35 år – nu krävs insatser för att stärka motståndskraft och återhämtningsförmåga hos drabbade människor och samhällen.

I Syrien har utvecklingen – och arbetet med millenniemålen – kastats tillbaka på grund av den pågående konflikten. Nu krävs insatser för att vända utvecklingen åt rätt håll igen.

Inför veckans internationella givarkonferens om Syrien som hålls i Kuwait vädjar FN:s utvecklingsprogram, UNDP, om 1,1 miljarder SEK (166 miljoner USD) för att stärka motståndskraften och återhämtningsförmågan i Syrien och dess grannländer.

Att komplettera den humanitära hjälpen med insatser som tar vara på, och stärker, samhällenas och människornas egen kapacitet bidrar till en mer hållbar utveckling.

Utvecklingen kastats tillbaka

Konflikten i Syrien har kastat den mänskliga utvecklingen 35 år tillbaka och lämnat över 50 procent av befolkningen (12,6 miljoner människor) i fattigdom. 9,3 miljoner människor är helt beroende av humanitär hjälp och 6,5 miljoner människor har tvingats fly sina hem. De flesta lever som internflyktingar inne i Syrien men 2,3 miljoner människor har flytt till grannländerna.

”Konflikten är nu inne på sitt tredje år och de omdelbara humanitära behoven är enorma – både inne i Syrien och bland flyktingarna i de närliggande länderna – samtidigt måste vi också arbeta mer långsiktig för att öka både motståndskraften och kapacitet hos de drabbade människorna och samhällena. Inne i Syrien har UNDP exempelvis kunnat avlöna människor för att reparera brunnar, utföra röjningsarbete och arbeta med hälso- och hygienkampanjer. De drabbade människorna har gjorts delaktiga och getts möjlighet att bidra till sin familj och till sitt samhälle”, säger svenskan Yasmine Sherif som arbetar för UNDP baserad i Jordanien.

Stöd till Syrien och dess grannländer

Även de kringliggande länderna har drabbats hårt av konflikten i Syrien.

I Libanon är 20 procent av befolkningen flyktingar och i Jordaninen uppgår siffran till 10 procent.Majoriteten av dessa (80 procent) bor inte i flyktingläger vilket innebär ett stort tryck på samhällsservicen vad gäller skola, sjukvård och annan service.

UNDP:s insatser riktar sig därför till att stödja hela samhällsstrukturen i de mottagnade länderna.För att komplementera det viktiga humanitära arbetet jobbar UNDP exempelvis med att säkra och stärka tillgången till vatten och elektricitet samt hjälpa till med sophantering och annat. Genom mikrofinanser, yrkesutbildningar och andra jobbskapande insatser får de samhällen och familjer som tar emot flyktingarna också hjälp att bättre hantera situationen. Insatserna bidrar också till att minska sociala spänningar mellan flyktingar och lokalbefolkning.

Vid givarkonferensen i Kuwait, söker UNDP finansiering för sitt regionala utvecklingsarbete på totalt 1,1 miljarder SEK, fördelat på Syrien (296 miljoner SEK), Libanon (368 miljoner SEK), Jordanien (210 miljoner SEK) och Turkiet (151 miljoner SEK).

För att stödja denna insats har UNDP öppnat ett särskilt kontor i Amman som ska koordinera organisationens utvecklingsinsatser i krisområdet samt samarbeta med de humanitära organisationerna.

 

För ytterligare information:

 Amman: Yasmine Sherif, Tel: +962 6 510 0420-Ext 257, Cell: +962 79 6799 140, e-mail: yasmine.sherif@undp.org

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter