I UNDP:s Somalia Human Development Report 2012 betonas vikten av att unga somalier blir mer delaktiga i landets sociala, ekonomiska och politiska utveckling. UN/Photo: Stuart Price.

15 oktober, 2012

Ungas delaktighet – avgörande för Somalias framtid

Att unga somalier blir mer delaktiga i landets ekonomiska, sociala och politiska utveckling är avgörande för Somalias framtid. Det är en av slutsatserna i UNDP:s Somalia Human Development Report, som presenterades i Stockholm under fredagen den 12 oktober.

Rapporten ”Empowering Youth for Peace and Development”, som är den första nationella Human Development Report för Somalia på över tio år, analyserar de viktigaste utmaningarna för mänsklig utveckling i det krigshärjade landet.

— Det här är en rapport vars ägarskap ligger hos det somaliska folket, men UNDP är glada över att organisera arbetet, sa Laurel Patterson, UNDP:s biträdande landchef i Somalia, under presentationens inledning.

— Idag finns en optimism bland människor och vi ser tecken på att flera viktiga processer pågår i landet. Samtidigt finns en frustration bland unga över den höga arbetslösheten och att man saknar utbildning och möjlighet att försörja sin familj, förklarade Laruel Patterson vidare.

Över 70 procent av befolkningen i Somalia är under 30 år och en majoritet av dem har därmed levt större delen av sina liv i fattigdom och konflikt – vilket starkt har begränsat deras möjligheter till utbildning, arbete och framtidstro.

Rapporten som bygger på intervjuer med över 3 000 unga somalier i södra Somalia, Puntland och Somaliland, visar att även om majoriteten av de somaliska ungdomarna tycker att de har rätt till utbildning (82 procent) och drägligt arbete (71 procent), känner de sig maktlösa till följd av strukturella och kulturella hinder.

Flera av de hinder som nämnts är inbyggda i klansamhället, familjen, institutioner, kommuner och i samhället i stort.

Rapporten kommer därför med förslag på hur större social- och ekonomisk delaktighet bland ungdomar och kvinnor kan bidra till att påskynda utvecklingen och fredsprocessen i landet.

— Nu när vi har tagit itu med den militära situationen i landet är det dags att vi även fokuserar på landets framtida utveckling, sa Mohamed El Ghannam, programansvarig för ”Rule of Law” i Somalia, vid presentationen.

— Somalias framtid är beroende av att ungdomar och kvinnor blir mer delaktiga i landets ekonomiska, sociala och politiska utveckling under de kommande åren. Om inte, riskerar vi en växande frustration som i sin tur kan leda till ännu mer våld brottslighet och radikalisering, poängterade Laurel Patterson.

Samtidigt finns mer framtidstro än på länge i Somalia. Landet har precis antagit en ny konstitution och en nyvald president arbetar tillsammans med parlamentet för att ta fram en utvecklingsplan för Somalias framtid.

Ungdomars behov lyfts fram
I rapporten finns en ungdomsdeklaration som utarbetats av unga företrädare från Somaliland, Puntland och södra Somalia – i samarbete med bland andra den somaliska diasporan. Här lyfts ungdomarnas önskningar, mål och behov fram.

Det handlar bland annat om gratis och obligatorisk grundskoleutbildning samt ökad representation av unga i parlamentet.

Deklarationen innehåller även rekommendationer och riktlinjer för hur regeringen, det civila samhället och olika utvecklingsorganisationer kan och bör engagera ungdomar samt se till att deras behov tillgodoses när den framtida politiken utformas.

Rapporten rekommenderar vidare att stärkandet av marginaliserade grupper – som kvinnor och ungdomar – bör få en central plats på Somalias utvecklingsagenda. Detta innebär exempelvis att det nuvarande valsystemet, som bygger på klansamhällets principer måste breddas.

Att skapa möjligheter till utbildning och jobb för alla grupper – även de som gått miste om detta på grund av konflikten – är också prioriterade insatser.

Dessutom tar rapporten upp vikten av att unga människor ges möjlighet att uttrycka sig fritt på olika nivåer i samhället.

— Den svenska regeringen ger hög prioritet åt det humanitära arbetet och det långsiktiga utvecklingssamarbetet i Somalia, sa Torbjörn Pettersson, chef för Sidas avdelning för konflikt och post-konfliktsamarbeten, vid lanseringen.

Här laddar du ned UNDP:s Somalia Human Development Report 2012 (som pdf).

Kort om Somalia:

  • Somalia är ett av de länder i världen med lägst mänsklig utveckling – förra året hamnade landet på 165:e plats av 170 länder i UNDP:s Human Development Index.
  • Över 70 procent av Somalias befolkning är yngre än 30 år
  • Den unga befolkningen i Somalia förväntas fortsätta växa på grund av höga födelsetal (uppskattningsvis 6,2 födslar per kvinna mellan 2010 och 2015)
  • Den totala arbetslösheten bland människor i åldern 15-64 uppskattas till 54 procent i Somalia – en ökning från 47 procent år 2002
  • Arbetslösheten för ungdomar i åldern 14-29 är 67 procent – en av de högsta i världen. Kvinnor drabbas hårdast med en arbetslöshet på 74 procent (jämfört med 61 procent för män)
  • Medellivslängden i Somalia är 50 år, en ökning från 47 år 2001
  • Över 60 procent av ungdomarna har planer på att lämna landet för att söka en bättre framtid.
  • Somalia rankas som ett av de värsta länderna i världen för kvinnor. Könsrelaterat våld och diskriminering är vanligt förekommande.

 

Kort om UNDP i Somalia:

I Somalia arbetar UNDP med lokala partners – icke-statliga organisationer, det civila samhället och regeringen – mot en fredlig och säker nation för alla somalier.

För att säkerställa ungdomarnas centrala roll i nationella och lokala strategier för fred och utveckling arbetar UNDP – tillsammans med den nya regeringen och andra samarbetspartners – för att bygga vidare på tidigare initiativ som bland annat syftar till att ge stipendier, sysselsättnings eller yrkesutbildning till ungdomar i riskzonen.

Läs mer om UNDP:s arbete i Somalia här.

 

Mer om Somalia

Läs mer om Sveriges utvecklingssamarbete med Somalia på sida.se.

På Nordiska Afrikainsitutets forum, NAI Forum, kan du ta del av en rad artiklar om den senaste utvecklingen i Somalia.

 

Taggar: , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter