Flicka på avdelning för undernärda barn på sjukhus i Port-au-Prince, Haiti

21 april, 2013

Två miljoner barn kan räddas varje år

Diarré och lunginflammation har länge hört till de vanligaste dödsorsakerna bland barn under fem år. En ny global handlingsplan för bekämpningen av de två sjukdomarna ska nu göra det möjligt att rädda livet på två miljoner barn årligen.

“The Integrated Global Action Plan for the Prevention and Control of Pneumonia and Diarrhoea”, som nyligen lanserades av UNICEF och WHO, sätter upp en rad ambitiösa mål för att minska barnadödligheten och öka tillgången till livräddande insatser till år 2025.

Målsättningen är att antalet barn under fem år som insjuknar i lunginflammation och diarré ska minska med 75 procent, jämfört med 2010. Inga barn under fem år ska heller behöva dö till följd av dessa sjukdomar.

Dessutom ska andelen barn under fem år som är tillväxthämmade (stunted) till följd av undernäring minska med 40 procent.

Handlingsplanen efterlyser också mer samordnade insatser – både mellan aktörer och inom program – för att förebygga och behandla lunginflammation och diarré.

”Alltför ofta bekämpas dessa båda sjukdomar parallellt”, säger Dr. Elizabeth Mason, chef för mödrahälsa samt barn och ungdomars hälsa vid WHO. ”Men som många länder redan visat är det gynnsamt att samordna strategierna ­– både ur ett ekonomiskt och hälsomässigt perspektiv.”

Läs mer om den nya handlingsplanen

Så går arbetet med att uppnå millenniemål 4

Läs mer om UNICEF:s och WHO:s arbete

Taggar: , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter