MyWorld - Bokmässan i Göteborg 2013

15 oktober, 2013

Utbildning, vatten och klimatet i topp

Utbildning, vattenfrågor och klimatet låg i topp när besökarna i FN-montern på bokmässan fick rösta på vad de tycker är viktigast i nästa globala utvecklingsagenda.   

Millenniemålen ska vara uppnådda 2015 och arbetet med att ta fram nya globala utvecklingsmål är i full gång.

Bland annat pågår globala konsultationer där människor världen över kan göra sin röst hörd på www.myworld2015.org.

På bokmässan i Göteborg i slutet av september fick besökarna i FN-montern möjlighet att rösta på vad de tycker bör prioriteras.

Under mässans fyra dagar fick vi in totalt 9 452 röster. Eftersom alla fick rösta på tre områden, var det ungefär 3 100 personer som deltog i aktiviteten. Tack till er alla!

De tre områden som fick flest röster var:

  1. Utbildning (15,4 procent av rösterna)
  2. Vatten och sanitet (15 procent)
  3. Krafttag mot klimatförändringen (11 procent)

 

FN:s ståndpunkt är naturligtvis att samtliga prioriteringar är viktiga, men aktiviteten fungerade som en bra tankeväckare och bidrog till många intressanta funderingar.

 

Gör din röst hörd du med!

My World 2015

MY World 2015 är en världsomfattande kampanj som uppmuntrar människor att rösta på de frågor de anser bör prioriteras i den nya utvecklingsagendan efter 2015. Kampanjen drivs av ett flertal samarbetspartners, däribland FN:s utvecklingsprogram UNDP och FN:s globala millenniemålskampanj.

Kampanjen är utformad som en enkät där man väljer 6 av 16 möjliga områden – de områden man anser viktigast när det gäller att förbättra sitt eget liv och för att främja mänsklig utveckling i världen.

De 16 fördefinierade områdena täcker allt från bra utbildning, tillgång till rent vatten och bättre hälsa, till politisk frihet, god samhällsstyrning och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Resultatet av My World-undersökningen kommer att inkluderas i den större post-2015 processen och därmed bidra till att definiera den nya utvecklingsagendan.

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter