12 april, 2013

Vad tycker världen om nästa globala utvecklingsagenda?

Rapporten ”The Global Conversation Begins” beskriver vad den globala diskussion FN bjudit in till kring nästa utvecklingsagenda hittills har kommit fram till. I rapporten har över 200 000 människor från 189 länder varit med och gjort sina röster hörda.

”Det finns en enorm vilja att engagera sig i de globala konsultationerna”, sa John Hendra, biträdande chef för UN Women – som tillsammans med Olav Kjørven från UNDP leder FN:s egen arbetsgrupp om nästa globala utvecklingsagenda – när rapporten nyligen presenterades i New York.

Genom den globala dialogen får även grupper som ofta marginaliseras – kvinnor, ungdomar, ursprungsbefolkningar och människor med funktionshinder – möjlighet att framföra sina åsikter.

”Vi skapar ett nytt sätt att fatta beslut på global nivå”, sa Olav Kjørven, som är chef för UNDP:s policyavdelning, vid presentationen. “Människor vill kunna påverka vilken värld de lever i och vi försöker möjliggöra detta”.


Frågor som återkommer i den globala diskussionen:

• Människor vill se jämställdhet och kvinnors rättigheter i centrum av nästa utvecklingsagenda.

• De framsteg som görs inom millenniemålen måste påskyndas och anpassas till dagens utmaningar, som växande klyftor inom länder och effekterna av globaliseringen.

• Människor vill delta – både i att sätta dagordningen och i att övervaka genomförandet av post-2015 agendan.

• Det finns behov av en universell agenda för att hantera utmaningar som miljöförstöring, arbetslöshet och våld – målen måste därför gälla både rika och fattiga länder.

Ladda ned rapporten här.

Läs också mer om rapporten, engagera dig i diskussionen på FN:s officiella webbplats the World We Want 2015 och rösta på de frågor du tycker bör prioriteras på MY World survey.

 

Post-2015

FN-systemet har initierat en omfattande konsultationsprocess som inkluderar 100 nationella konsultationer, 11 tematiska konsultationer och en öppen interaktiv dialog på nätet. Bidrag och rekommendationer från de olika konsultationerna kommer att utgöra grunden för en gemensam global vision för den nya utvecklingsagendan.


Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter