17 maj, 2013

Världen i skolan

Ta världen in i klassrummet med vårt nya skolmaterial! Genom ett samarbete med Den Globala Skolan har UNDP tagit fram en rad nya interaktiva övningar som vänder sig till både grundskolan och gymnasiet.

Det nya materialet är kopplat till boken ”Blir världen bättre” och kan användas inom flera olika ämnen.

”Blir världen bättre” riktar sig i första hand till högstadiet och gymnasiet. I och med det nya materialet finns det nu också övningar för de lägre årskurserna.

Samarbetet mellan UNDP och Den Globala Skolan, som har som roll att stärka skolans möjlighet att arbeta med utvecklings- och hållbarhetsfrågor, inleddes under 2012.

”Skolan är en del av världen och behöver ständigt globala perspektiv. ”Blir världen bättre” är ett utmärkt pedagogiskt material som passar vår målgrupp väl och vi hoppas att de nya övningarna kommer vidareutveckla användningen av boken ytterligare”, säger Mathias Demetriades på Den Globala Skolan.

Blir världen bättre

Blir världen bättre” har används flitigt i undervisningen runt om i landet sedan den gavs ut för första gången 2005.

Boken ger en introduktion till globala frågor och sammanfattar på ett enkelt och övergripande sätt utvecklingen i världen. Läsaren ges också tips på övningar och diskussionsfrågor samt hur man kan kanalisera sitt engagemang.

Sedan 1,5 år tillbaka finns ”Blir världen bättre” också på webben. Här på millenniemålen.nu ligger boken uppdelad kapitel för kapitel samt som nedladdningsbar pdf.

”Blir världen bättre” produceras av UNDP i samarbete med Staffan Landin och riktar sig till skolungdomar från högstadiet och uppåt.

Tack vare Den Globala Skolans omfattande nätverk når ”Blir världen bättre” idag ännu fler lärare är tidigare.

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter