Att alla människor har tillgång till ren energi är en förutsättning för en hållbar utveckling i världen. UN/Photo Milton Grant.

27 januari, 2012

Världskonferens sätter fokus på behovet av ren energi

Var femte människa i världen saknar tillgång till modern el och nära tre miljarder människor är beroende av ved, kol, eller träkol för matlagning, belysning och hushållsuppvärmning. Nyligen anordnades en världskonferens i Abu Dhabi med fokus på det växande behovet av hållbara energikällor.

”Om millenniemålen ska nås till 2015 måste vi se till att fler människor har tillgång till moderna energikällor.” Det var ett av huvudbudskapen som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon förde fram när  konferensen, the World Future Energy Summit, öppnades för en dryg vecka sedan.

Generalsekreteraren poängterade också att tillgång till rena energikällor är nära kopplat till ekonomisk tillväxt, social jämlikhet och hållbar utveckling. Tillgång till ren energi har dessutom en positiv inverkan på samtliga millenniemål.

Internationellt år för hållbar energi
I samband med att konferensen inleddes den 16:e januari, startade även FN:s internationella år för hållbar energi för alla – the International Year of Sustainable Energy for All.

Tanken med initiativet är att det ska väcka ett globalt intresse för hållbara energifrågor, samt rikta uppmärksamhet mot de utmaningar som finns.

Förhoppningen med 2012 som ett internationellt år för hållbara energifrågor är också att regeringar, företag, organisationer och det civila samhället gemensamt ska hitta lösningar till att vidareutveckla dagens energisektor.

Akuta utmaningar väntar
Nära tre miljarder människor runt om i världen saknar fortfarande tillgång till ren energi  –  något som har  en förödande effekt för mänsklig utveckling. När människor tvingas använda ved eller kol för matlagning och uppvärmning utsätts de för farliga hälsorisker, som till exempel rökskador.

Förutom de hälsorisker som bristen på ren energi medför – exempelvis genom inandning av farlig rök – är de bidragande effekterna till klimatförändringen ytterligare en stor utmaning, enligt generalsekreteraren.

Dessutom kan tillgång till moderna spisar frigöra tid som annars skulle ha lagts på att hämta ved eller annat bränsle. Då detta arbete ofta utförs av flickor och kvinnor, har tillgången till moderna energikällor ofta även stor påverkan på flickors möjlighet till skolgång eller kvinnors möjlighet till inkomstbringade arbete.

Att alla människor runt om i världen ska ha tillgång till hållbar el år 2030 är således ett viktigt mål – både med tanke på en miljömässigt hållbar framtid, fattigdomsbekämpning och människors välbefinnande.

Läs mer om UNDP:s arbete för att alla människor ska ha tillgång till hållbara energikällor.

I UNDP:s rapport ”Towards an ’energy plus’ approach for the poor” kan du ta del av lärdomar och goda exempel från 17 energiprojekt i Asien och Stillahavsregionen.

 

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter