World Water Day 2014, Joakim Harlin, vattenexpert UNDP. Foto: UNDP/Malin von Strauss

21 mars, 2014

World Water Day 2014: Tema vatten och energi

Efterfrågan på färskvatten och energi kommer att fortsätta öka kraftigt under de kommande årtiondena, samtidigt som resurserna är alltmer begränsade. Det innebär stora utmaningar i nästan alla regioner – särskilt i utvecklingsländerna.

Lördagen den 22 mars är det Världsvattendagen, men redan idag uppmärksammas den på många håll runt om i världen.

I Stockholm arrangerades under förmiddagen seminariet ”Energi och vatten – en livsviktig förening”.

Särskilt utmanande för de allra fattigaste
Vatten behövs för att producera nästan alla former av energi och energi behövs omvänt för att pumpa, rena och transportera vatten. Men resurserna är begränsade och efterfrågan ökar.

”Särskilt utmanande är det för de allra fattigaste människorna. De som bor i slumområden och fattiga landsbygdsområden”, poängterade Joakim Harlin – vattenexpert på UNDP – under dagens seminarium.

År 2030 förutspår FN att världens befolkning kommer behöva 35 procent mer mat, 40 procent mer vatten och 50 procent mer energi. Och redan idag saknar 1,3 miljarder människor tillgång till elektricitet, 768 miljoner människor står utan säkra vattenkällor och 2,5 miljarder människor saknar drägliga sanitära förhållanden.

”UNDP uppmanar alla parter att ta den eskalerande globala vatten- och energikrisen på allvar – nu och i diskussionerna kring nästa utvecklingsagenda efter 2015”, sa Joakim Harlin.

Ny vattenrapport
Under dagen lanserades också UN Water´s World Water Development Report 2014 – Water and Energy, i Tokyo.

Rapporten understryker att genom ökad förståelse för hur vatten och energi påverkar varandra, kan samordningen inom energi -och vattenplanering förbättras och i förläggningen leda till ökad energisäkerhet och hållbar vattenanvändning.

Dagens seminarium i Stockholm arrangerades av Swedish Water House i samarbete med Stockholm International Water Institute, Global Water Partnership Fortum, UNDP, UNEP, IVL och Svensk Energi.

Läs mer om...

Världsvattendagen 2014

Seminariet i Stockholm

World Water Development Report 2014 och ladda ned den här

Millenniemål 7 – om att säkra en miljömässigt hållbar utveckling

 

World Water Day 2014, Joakim Harlin. Foto: UNDP/Malin von Strauss

World Water Day 2014, Joakim Harlin. Foto: UNDP/Malin von Strauss


 

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter