Just nu pågår mängder av diskussioner och konsultationer om hur världens nästa utvecklingsagenda ska se ut, efter 2015 när millenniemålen ska vara uppfyllda. För att alla verkligen ska kunna göra sina röster hörda har FN, tillsammans med representanter från civila samhället, satt upp ett forum där vem som helst ska kunna dela med sig av tankar och åsikter. Bidra du också på www.worldwewant2015.org

16 oktober, 2012

Vilken värld vill DU ha? Delta i Post-2015 diskussionen

Just nu pågår mängder av diskussioner och konsultationer om hur världens nästa utvecklingsagenda ska se ut – efter 2015 när millenniemålen ska vara uppfyllda. För att alla verkligen ska kunna göra sina röster hörda har FN, tillsammans med representanter från civila samhället, satt upp en digital plattform där vem som helst ska kunna dela med sig av tankar och åsikter.

Sidan har varit igång sedan 1 september och redan första månaden fick den mer än 10 000 besök. På sidan kan man också hitta resultatet av alla andra konsultationer som hålls runt om i världen – både nationella och tematiska.

Vad tycker du är viktigt att skicka med? Läs, lär, diskutera, ifrågasätt och bidra på www.worldwewant2015.org.

Taggar: , , , , , , ,

Sök bland nyheter