World Malaria Report 2012.

01 januari, 2013

WHO-rapport signalerar avmattning i kampen mot malaria

Varje år skördar malaria – en av världens dödligaste sjukdomar – omkring 660 000 människoliv. Detta trots att sjukdomen både går att behandla och förebygga effektivt. Gemensamma insatser mellan länder med hög malariasmitta, givare och globala partners har dock under senare år lett till att dödligheten minskat med mer än 25 % globalt. Dessa framsteg riskerar dock, enligt en färsk WHO-rapport, nu att mattas av.

Enligt rapporten, World Malaria Report 2012, ligger den internationella finansieringen för att bekämpa malaria långt under den nivå som krävs för att nå såväl millenniemål 6 som andra globalt överenskomna mål för att stoppa spridningen av sjukdomen.

Uppskattningsvis behövs 5,1 miljarder USD per år (mellan 2011 och 2020) för att effektivt kunna bekämpa malaria runt om i världen.

Medan många länder har ökat den nationella finansieringen för att kontrollera malariaspridningen, låg den internationella finansiering på 2,3 miljarder 2011 – mindre än hälften av vad som behövs.

Detta innebär bland annat att miljontals människor, som lever i områden med hög smittorisk, fortsätter att gå miste om förebyggande insatser som exempelvis myggnät och profylax (förebyggande malariamediciner).

— Under de senaste åtta åren, har det ökade stödet för att kontrollera spridningen av malaria bidragit till att vi lyckats avvärja över en miljon dödsfall. Nu måste vi hålla tempot uppe och göra vårt yttersta för att förhindra att utvecklingen börjar gå i motsatt riktning, sade Ellen Johnson Sirleaf, Liberias president och ordförande för The Africa Leaders Malaria Alliance, vid den officiella lanseringen av WHO:s rapport i Monrovia, Liberia.

Kort om malaria:
• Malaria är en livshotande sjukdom som orsakas av parasiter som överförs till människor genom bett av infekterade myggor.

• Under 2010 orsakade malaria uppskattningsvis 660 000 dödsfall (med en statistisk osäkerhet mellan 610 000 – 971 000), främst bland afrikanska barn.

• Malaria kan förebyggas och botas.

• Ökade insatser för att kontrollera spridningen av malaria i drabbade områden har, under senare år, lett till en dramatisk minskning i antalet dödsfall.

 

Ladda ned WHO:s ”World Malaria Report 2012” här.

Här kan du läsa mer om WHO:s globala malariaprogram.

Så går arbetet med att uppnå millenniemål 6.

 


Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter