20 februari, 2012

World Youth Report 2012: Unga oroas av den globala arbetslösheten

Aldrig tidigare har världen haft en så stor generation unga människor. I skuggan av den globala ekonomiska krisen – med utbredd arbetslöshet som följd – känner dock många unga oro inför framtiden. Det framkommer bland annat i FN:s World Youth Report 2012, som lanserades i början av februari.

År 2010 var den globala arbetslösheten bland unga människor 12,6 procent – en bra bit över den globala arbetslösheten bland vuxna på 4,8 procent.

I den nuvarande globala ekonomiska krisen är det fortfarande unga människor som drabbas hårdast.

Att många unga människor känner frustration och utanförskap samt oroar sig för framtiden är en av de stora utmaningar som FN:s World Youth Report 2012 sätter fokus på.

I rapporten intervjuas ett flertal unga människor runt om i världen om sina åsikter och perspektiv på arbetslöshetens orsaker och konsekvenser.

En av dem är Emad –  28 år och från Egypten – som uttrycker sig så här ;

”Revolutionen i Egypten, som leds av frustrerade men hoppfulla ungdomar, har sin grogrund i en lång tradition av misslyckanden med att komma till bukt med arbetslöshet, korruption och brott mot mänskliga rättigheter. Vi revolterar med hopp om att så fort Egypten får ett bra styrelseskick, kommer landet  att bli mer attraktivt för investeringar och jobb…”

Ladda ned och läs rapporten i sin helhet här.

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter