En ex-soldat i Sudan låter hiv-testa sig. UN/Photo Albert Gonzalez Farran

23 augusti, 2011

Zambia: 400 000 människor får gratis bromsmediciner mot hiv/aids

UNDP har, på uppdrag av hälsoministeriet i Zambia, skrivit under två anslag från Globala Fonden (the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, & Malaria) på sammanlagt 858 miljoner kronor. Med detta bidrag ska landets hälso- och sjukvårdssystem stärkas och nya hiv-infektioner förebyggas. Anslagen kanaliseras genom UNDP.

Trots ihärdiga nationella insatser ökar antalet människor som lever med hiv/aids i Zambia. Detta är en följd av att fler människor får tillgång till bromsmediciner och därmed lever längre, men också av att antalet nysmittade ökar. Idag beräknas 14,3 procent av landets befolkning mellan 15 och 49 år vara hiv-smittade. Enligt nationella beräkningar kommer cirka 409 000 vuxna och 30 500 barn vara i behov av bromsmediciner år 2012 – siffror som förväntas öka under 2013.

Globala Fondens anslag kommer att möjliggöra behandling av över 400 000 människor under de kommande två åren. Bidraget kommer också gå till en särskild satsning på hiv-smittade gravida kvinnor, samt till inköp av laboratorieutrustning.

– Genom de nya anslagen kommer sjukhus och vårdcentraler kunna utöka och förbättra såväl behandlingsprogram som rådgivnings- och provtagningstjänster, säger Kanni Wignaraja, chef för UNDP:s arbete i Zambia.

Globala Fonden är den största internationella kanalen för finansiellt stöd i kampen mot hiv/aids, tuberkulos och malaria. Ungefär 12 procent av Globala Fondens sammanlagda medel kanaliseras, på begäran av mottagarländernas regeringar, genom UNDP för att försäkra att stödet investeras i effektiva program och kommer de behövande till del. UNDP samarbetar med Globala Fonden i 27 länder – ett arbete som hittills lett till behandling av över 26 miljoner fall av malaria och 700 000 fall av tuberkulos i bland annat Demokratiska republiken Kongo, Liberia, Vitryssland, Haiti och Tadzjikistan.

Läs mer om de nya anslagen och UNDP:s arbete i Zambia

Taggar: , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter