En ojämn utveckling – både inom och mellan länder

Även om millenniemålen är satta på global basis så kan det vara intressant att se hur långt de olika regionerna har kommit på vägen att nå målen. Utvecklingen är ojämn – både inom och mellan länder.

Afrika söder om Sahara.

Nordafrika.

Västasien.

Asien.

Kaukasus och Centralasien.

Latinamerika och Karibien.