08 april, 2015

400 Hushåll i Badghis får tillgång till dricksvatten

I en avlägsen del av västra Badghis är grundvattnet mestadels salt. För att svara på sitt behov av dricksvatten började medborgarna i Dahane Abshar-e-Rigi byn Maqur distriktet bygga reservoarer för regnvatten. Till hjälp fick de finansiering på 125.000 USD från UNDP och ministeriet för landsbygdsutveckling.

Standardåtgärder för vattensäkerhet har använts i byggandet av reservoarer och rörsystem till byn. När regnet upphör har byborna tränas i att noggrant täcka reservoarerna med betongplattor som blockerar smuts och andra saker som kan påverka vattensäkerheten.

”Tidigare hade byn inte någon källa för dricksvatten”, säger Abdul Haleem, en medlem av byns råd för samhällsutveckling. ”Vattnet vi tog med från floden några kilometer bort gjorde barnen sjuka och flera dog av diarré, men lyckligtvis har vi nu tillräckligt med rent vatten.”

För att utesluta någon tillfällig förorening kloreras vattnet i reservoarerna periodvis. Varje reservoar går ut till hus i byn, varje av de 20 vattenreservoarerna är utrustade med en kran för att säkerställa enkel tillgång för mer än 400 familjer i hela byn.

Under en tremånadersperiod ledde byns råd för samhällsutveckling arbetet med att bygga åtta vattenreservoarer i byn där 60 bybor dagligen arbetar. Var och en av dem får genomsnittligen 8 UDS per dag för sitt arbete.

Förutom att bidra med sin tid och sitt ledarskap till projektet täckte samhället totalt tio procent av projektets totala utgifter. Detta var främst genom bidrag i natura från lokalbefolkningen, som tillhandahöll gratis arbetskraft, transport av sand och grus till projektplatser och utlåning av byggmaskiner till arbetet med projektet. Magurs utskott för utveckling hade, tillsammans med ministeriet för landsbygdsutveckling, ansvaret för att övervaka byggandet av reservoarer för att säkerställa hög kvalitet på arbetet.
Sedan starten 2003 har det nationella utvecklingsprogrammet genomfört 490 vattenförsörjnings- och sanitetsprojekt som omfattar nästan 230.000 hushåll över hela Afghanistans landsbygd.

Utvecklingsprogrammet arbetar för att uppnå en betydande minskning av Afghanistans fattigdom med fokus på jordbruk och landsbygd, främjande av hållbar försörjning och utveckling av landsbygdens infrastruktur.

Taggar: , ,

Sök bland nyheter